Saal Digital NL review

Saal Digital NL

Saal Digital review.

Nederlands (Dutch) scroll down for the english version

In deze review heb ik het over een fotoboek dat gemaakt is door Saal Digital. Deze mocht ik testen naar aanleiding van mijn aanmelding hiervoor. Het eerste gedeelte is over het boek zelf. Het tweede gedeelte is over de software.

Deel 1.

Ik heb op een Zondag mijn boek besteld. Donderdag is mijn boek binnen gekomen van 19x19cm. Dit is naar mijn mening een uitstekende levertijd, niks om over te klagen. De eerste indruk is dat het een super mooi boek is.

De voorkant is met een glans/lamineer laag zoals ik dat ook bij mijn andere boeken heb. De binnenpagina’s zijn op een soort stevig Ice White/Pearl papier geprint en deze heb ik mat gelaten (dus geen glans laag erover) zodat ik het kan vergelijken met mijn andere boeken. De foto’s zien er scherp uit. Dit papier heeft een soort structuur erin waardoor de foto in het zonlicht wat korrelig lijkt, dit komt door de structuur van het papier! Dit heb ik ook met mijn andere boeken! Dit is dus geen minpunt maar dit is meer mijn kijk op de print aangezien ik zelf bij een grafisch bedrijf werk, dus ik zal er misschien met andere ogen naar kijken (misschien kijk ik wel iets te precies).

Wat ik erg mooi vind is de lay-flat bindtechniek, dit is voor mij echt DE optie voor een fotoboek. Hierdoor hoef je je dus ook geen zorgen te maken met bijvoorbeeld een gezicht dat precies in het midden van het boek zit en dat het dan verkeerd overloopt naar de volgende pagina. Met deze techniek is dit dus verholpen omdat het plaatje op 1 vel geprint wordt, de volledige pagina’s worden als het ware tegen elkaar aangezet.

De kleuren zien er erg goed uit, af en toe lijkt het alsof het zwart iets té zwart is als ik het vergelijk met mijn andere boeken. Dit kan uiteraard ook komen omdat ik dit nu vergelijk met een groter formaat boek (de vergelijking is wel met dezelfde foto’s), mijn andere boeken zijn namelijk 30x30cm. De rest van de kleuren zien er super mooi uit, helder, strak en 99% hetzelfde als op mijn beeldscherm! (Ieder beeldscherm weergeeft kleuren anders, dus mocht het zo zijn dat de kleuren er anders uitzien als op je beeldscherm dan kan dat kloppen als je je monitor niet gekalibreerd hebt).

Verder weet ik zelf niet in hoeverre het mogelijk is om dit op dunner papier te printen, door de lay-flat techniek krijg je 2 pagina’s tegen elkaar aan hierdoor voelen de bladzijden aan als 300-400 grams papier. Dit vind ik zelf erg jammer omdat het een minder echt “foto” gevoel geeft. Dit heb ik overigens ook bij mijn andere boeken! Dus dit is zeker geen minpunt maar meer een algemeen punt in waarschijnlijk de hele industrie. Misschien is dit perse nodig om deze bindtechniek te kunnen verwerken, dit weet ik helaas niet.

Erg mooi is dat er op de binnenkant van de cover geprint is! normaal gesproken zit er altijd een leeg wit vel voor en achter. Dit vind ik zelf nooit zo mooi maar dat is meer smaak verschil. Ook zit er op de laatste pagina een soort QR-code die je kunt scannen met je telefoon (wel een QR scanner app nodig). Deze code zit ook nog een keer op de achterkant van het boek, beetje dubbel maar goed het is niet storend aangezien het nog geen 4mm groot is (beter als een grote barcode achterop). Het is volgens mij de bedoeling dat wanneer je dit scant er informatie komt over het bedrijf/boek of iets anders wat ze aan informatie erin hebben geplakt? Dit heb ik zelf niet kunnen testen omdat het mij alleen maar een lang nummer geeft en ik daar verder niets mee kon doen. Of misschien hoort dit wel zo dat weet ik niet.

Over de verpakking van het boek. Het zou naar mijn mening wat beter verpakt mogen worden. Bij andere bedrijven is dit vrijwel hetzelfde ingepakt hoor. Ik heb wel eens een groot boek besteld bij een bedrijf en dit tot 2 keer toe teruggestuurd omdat het beschadigd was, dit kan grotendeels voorkomen worden door het beter te verpakken. Ik weet zelf ook dat de postbedrijven er mee kunnen gooien. In feite worden de boeken verpakt in een kartonnen envelop, ingeseald in plastic folie en dan een 1mm schuimlaagje eromheen. Dit is echter niet voldoende. Doordat er mee gegooid kan worden door de postbedrijven kunnen bijvoorbeeld de hoekjes gaan beschadigen wat erg jammer is als je zoveel geld neerlegt, je wilt toch een strak exemplaar. Ikzelf zou kiezen voor bubbeltjes plastic of iets dergelijks i.p.v. een schuimlaagje. Dit is uiteraard een tip. De verpakking vind ik persoonlijk net zo belangrijk als de rest.

Deel 2

De software van Saal Digital is erg handig én makkelijk in gebruik. Kwestie van downloaden, installeren, product kiezen en slepen maar met je foto’s!

Gelukkig heb je in dit programma keuzes wat betreft de cover etc. zoals glans/lamineer laag, leren cover, soft cover, metallic cover, hout cover. Je kunt er ook nog een mooie cadeau box bij doen als het bijvoorbeeld een cadeautje is. Erg goed dat deze opties er zijn, zeker een pluspunt.

Wat ik het meest handig vind is de snap tool. Als je je foto plaatst in het kader van je layout dan krijg je automatisch lijnen te zien, wat betekent dat je recht in het midden zit of gelijk met een andere foto lijnt. Dit is een mooie optie omdat je dan zeker weet dat je niet net 1mm lager zit dan de andere foto ernaast wat je natuurlijk niet wilt in een mooi boek. Verder heb ik er niet heel veel op- en aanmerkingen over, het is gewoon super makkelijk en handig. Uiteraard kan er aan de looks van het programma nog wat geknutseld worden, deze ziet er een beetje uit alsof het uit de jaren ’90 komt, mijn oog wilt ook wat 😉

Al met al is het een prachtig exemplaar! strak en recht op het papier en mooie kleuren. Ik ben er dan ook zeer tevreden over en jullie hebben weer iemand blij gemaakt. Bedankt dat ik dit mocht testen en hoop dat deze review andere helpt in het kiezen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Een foto boek is toch veel toffer dan je foto’s op een computer. Pak jij ooit wel eens je computer om alleen oude foto’s terug te kijken? Ik in ieder geval niet. Mijn boeken liggen in de woonkamer als decoratie. Elke keer als ik er loop dan zie ik mijn boeken, af en toe pak ik een boek en blader ik er rustig weer doorheen. Het is toch veel leuker om iets in je handen te hebben!

Dank jullie wel voor het lezen, laat me weten of je er wat aan hebt (ook als je er niets aan hebt). Ik hoop dat dit de keuze iets makkelijker maakt.

Groetjes,

Jori Haar

English version

In this review I’m going to talk about a photo book that is made by Saal Digital. The first part is about the book itself. The second part is about the software.

Part 1.

I ordered my book on a Sunday afternoon. Thursday my book arrived with a size of 19x19cm (7,5×7,5inch). This is in my opinion an excellent delivery time, nothing to complain about. The first impression is that it’s a very nice good looking book.

The cover is glossy/laminated just like my other books. The inside pages are printed on a sort of firm Ice White/Pearl paper. I have left the pages matte so I could compare it (so no glossy paper on the inside) with my other books. The pictures look sharp. This type of paper has a structure in it, if you hold it in the sunlight it looks like your photo is a little bit grainy, this is due to the structure of the paper! I also have this with my other books! This is not a flaw but this is more my view on these things since I work at a graphic company, so maybe I’m looking at this in a different way a non-graphic person would.

What I really like is the lay-flat binding technique, this really is THE option for a book. Because of this you don’t have to worry about for example, a face that is right in the middle of the book crossing that middle line. With a regular binding technique there is the possibility that the overflow from page to page isn’t correct because it’s not printed on the same single page but on two separate pages. With this technique it’s solved because the image is printed whole on one single sheet, the whole sheet is actually glued to the other sheet which gives the lay-flat look.

The colors look very good, it sometimes seems as though the black is a little too black when I compare it with my other books. This may also be because I now compare this with a larger format book (the comparison is with the same pictures), my other books are 30x30cm. The rest of the colors are super nice, bright, neat and 99% the same color as on my screen! (Each screen displays colors differently, so if the color isn’t the same as your screen then you haven’t correctly calibrated it).

Furthermore, I don’t know if it’s possible to print it on thinner paper, with this lay-flat technology you get two pages glued against each other. It feels like the pages are 300-400 grams paper. This takes away the real “photo” feeling. This is also with all of my other books! So this is definitely not a bad thing but more of a general thing in probably the whole industry. Perhaps this is necessary for this binding technique, I don’t know.

What I like is that it’s printable on the inside of the cover! Usually there’s an empty white sheet, front and back. I personally like this a lot but I think that’s just a matter of taste. There’s also some sort of QR-code on the last page and again on the back of the cover. I don’t know why it’s placed two times. You can scan these codes with a QR-code scanner app on your phone. I Like the fact that these codes are tiny instead of a huge regular barcode on the back (these QR-codes are only 0,16 inches small). The meaning of these QR-codes is that it holds information (whatever the company has coded inside this QR box). Sometimes it has information about the company, sometimes it’s information about your book. In my case it just showed me a long number and I couldn’t do anything with it. maybe it’s just information for themselves I don’t know but it doesn’t bother me that it’s on the book.

About the packaging of the book. In my opinion it could be packed a little bit better. This kind of packaging is the same as other companies though! In the past I’ve ordered at a company and I returned it up to two times because it was damaged. This can be prevented (not entirely prevented) by packing it with different material. I know for myself that the postal service isn’t always soft with handling packages. The books are packed in a cardboard envelope, sealed in plastic wrap and then a 1mm layer of foam around it. However, this is not good enough. Because it can be be thrown by the postal service it can for example damage the corners, which is a pity as you pay so much money for it. I myself would choose bubble wrap or something similar instead of this thin foam layer. This is obviously a tip. How it is packaged is in my opinion just as  important. I mean this end product is what we (the customers) get to see.

Part 2

The Saal Digital software is very handy and very easy to use. It’s just a matter of downloading, installing, selecting a product and start dragging your photos into the layout!

Luckily in this program you have choices regarding the cover and inside pages. A few of these option are glossy/laminated layer, leather cover, soft cover, metallic cover, wooden cover. You can also order a nice gift box if it’s a present or if you just want it for yourself. I think it’s very good to have such options, not many (in my case none) companies have that, definitely a plus.

What I find the most useful is the snap tool. If you put the photo in the layout of your book then you will see these grid lines automatically, which can mean you are right in the middle of the page or aligned to another photo. This is a great option because this way you are sure you’re not 1mm lower than the other photo next to it, which can look silly in the end. Furthermore, I actually don’t have a lot things to say about it, it’s just super easy and convenient. Of course the looks of the software can be tweaked a little, it looks as if it came right from the 90’s, the eye wants something too right 😉

All in all it’s a beautiful photo book! It looks great, paper is great and beautiful colors. I’m very pleased and you made someone happy again. Thank you for letting me test this and hope this review helps others to choose. I would definitely recommend this to anyone who wants to make a photo album.

having a photo book is way cooler then just letting your photos rot away on your computer. Tell me, do you ever grab your laptop just to look back at pictures? I know I don’t. My books are used as decoration in the living room. Whenever I walk in the living room my eyes are attracted to these books and it’s just a great feeling to actually have something in your hands.

Thank you for reading, let me know what you think of this and cheers!

Jori Haar

This might be fun to read